Kontakt och pressbilder

annis-bild-fb-851x315
Adress och e-post

Du når mig via e-post: annimysvensson@hotmail.com

Postadress: Mölnbovägen 23, lght 23 J, 153 32 Järna

Press och media

Använd gärna dessa bilder. Ange gärna fotograf.

Anni Svensson 1

Anni Svensson 1 (foto: Anni Svensson)

Anni Svensson 2

Anni Svensson 2 (foto: Anni Svensson)

Anni Svensson 3 (foto: Stefan Åkerström)

Anni Svensson 3

Anni Svensson 4

Anni Svensson 4

Anni Svensson 5

Anni Svensson 5

Omslag, novell ”En berättelse från ovan”: Tony Svensson, artura.se

Fakta – längre presentation

Anni My Svensson är kommunikatör, krönikör och författare. Uppvuxen i Södertälje, numer boende i Järna, ett par mil söder om Södertälje. Vill genom sina berättelser inspirera, beröra, sätta ljus på viktiga samhällsfrågor och förbättra världen eller i alla fall göra något i världen lite bättre. Hon har som mål att ge ut sin första, egna bok på temat ”Ingenting är omöjligt” under 2018. Anni arbetar heltid som kommunikatör, skriver på fritiden noveller, böcker, krönikor och bloggar (publicerad bl a i Allas, Länstidningen i Södertälje, i en novellantologi och i böcker om hälsa).  Läs mer: annisvensson.com

I september 2016 debuterade Anni med tre noveller i en antologi, ”Färgargårdens andar” som presenterades på bokmässan i Göteborg. Anni är även medförfattare i två böcker om hälsa och folkbildning som kom ut september/oktober 2016 och våren 2017. Under våren 2017 publicerades Annis första e-novell, ”En berättelse från ovan” (Joelsgården förlag). Våren 2018 medverkar Anni med en längre novell i en ny antologi ”Den magiska porten till Färgargården”.

Fakta  – kortare presentation

Anni My Svensson är skribent, krönikör, författare och förläggare. Hon arbetar som kommunikatör, skriver på fritiden noveller, böcker, krönikor och bloggar (publicerad bl a i Allas, Länstidningen i Södertälje, i en novellantologi och i böcker om hälsa). Anni vill genom sina berättelser inspirera, sätta ljus på viktiga samhällsfrågor och göra något i världen lite bättre. Läs mer: annisvensson.com

Sociala medier

Här kan du också hitta mig:

Facebook: https://www.facebook.com/anni.svensson.1
Twitter: https://twitter.com/annisvensson
Instagram: https://www.instagram.com/annisvensson/
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/anni-svensson-498b3530