Bland det bästa jag hört

För en tid sedan var jag på ett seminarium (Klara K dagen) och lyssnade till Marie Hallander Larsson som då var HR direktör på Swedbank. Numer är Marie HR-direktör på Försäkringskassan, men det spelar mindre roll i sammanhanget.

Jag gick ifrån det seminariet lite klokare och med en ”aha-upplevelse”. Marie hade nämligen lyckats sätta ord på mina tankar. Och hon var oerhört skicklig som föreläsare.

Marie talade om ”Tio punkter som sammanfattar framtidens ledare.”

Om du funderar kring frågor som rör ledarskap, medarbetare och kommunikation så tycker jag att du ska läsa det här. Berätta sedan gärna vad du tycker.

”Tio punkter som sammanfattar framtidens ledare”

Tack till källan för bra sammanställning av Maries föredrag: Netsurvey